SENKE

Krhka svetlost senke oblikuje,

kroz roletne zlatne niti seje;

srce s tugom bolno ašikuje,

još mi vino hladnu dušu greje.

 

I postelja prepuna je bluda,

svugde miris jeftina duvana;

lice njeno po sobi je svuda,

njena duša mojom milovana.

 

Sad mi sene prevrtljive mašu,

svaka od njih njeno lice nudi;

dolivaju vinom praznu čašu,

da zbog nje mi srce ne poludi.

 

Bože sveti do sutra ću piti,

ne daj danu da mi senke krade;

u duši će večno sa mnom biti,

da ublaže mojoj duši jade.

 

Crne senke, moje mračne druge,

vaše laži privijam na grudi;

kad ne spoznah ništa osim tuge,

ne dam zori dušu da mi budi.

 

Ne dam suncu lice da mi greje,

neću danak srce da mi blaži;

ni istini da se gordo smeje,

zauvek ću živeti u laži.

 

Kad utihnu stari tamburaši,

i kad telo pod humkom se svije;

nazdravite tada praznoj čaši,

kad je nemam bolje da me nije.

 

autor

Jovica N. Đorđević