BACI NA MENE-Zdravka Pap

Baci na mene
Sve reči bez glave
Nek poljem teku
I ginu čestite glave

Baci na mene
Sve što te boli
Nosiću sa sobom
I neću prestati
Da te volim

Baci na mene
Proklestvo i strah
Izvući ću se iz svega
Sa željom u oku
Da budem tvoja

Baci na mene
Sramotu tvoju
Sakriću je u njedra
I priznati da je moja…