Убише ме мај- Веселин Мандарин

Screenshot

Сплео сам јој црне косе
по ноћи и гледао месец
како пева своје боли
кроз прозор завлачи снове
и моли да се одоре сломе.

Не познах једне очи
зелене и росне
што дечачке снове
поруши низ мај.

Мора да је младост крива
што покоси сваки сат на зиду
па у машти угледам ока твоја два
моја ока два
што убише ми мај.

Веселим Мандарин