НЕ НОСИМ РУЖИЧАСТЕ НАОЧАРЕ – Милица Јакшић

Ниси ти ништа посебно,
само си музеј најлепше
у м е т н о с т и,
само си најплоднија земља,
најбистрија вода света –
Ни не помишљај да си нешто,
само си најлепша песма птица,
најлепша нота клавира.

Ниси ти ништа посебно,
заљубљеност траје само док те
гледам кроз ружичасте наочаре.