Čekanje

Možda

Kad život zarobiš čekanjem
vreme više ne postoji
umorno ti srce
prolazeće dane broji

Kad život zarobiš čekanjem
od sebe skrivaš nadu poslednju
da je ne urekneš

Kad život zarobiš čekanjem
nižeš želje i snove
tražiš uporno čarolije nove
da zaborav pobediš
da čekanje ne ozlediš

Kad život zarobiš čekanjem
čekanje ti svetinja postane
ako predugo ono potraje
možda imaćeš sreće,
možda zaboravićeš
šta si čekao
možda, napokon,
više te čekanje boleti neće.
Svetlana Tadić