Pesma iz žute knjige

I sve je kao bez smisla;
Mnogo laži i trača,
svaka reč kao na umoru.
Moj su život samo korov
i drača;

Lek za dušu, ubogu;
Duša je sama.
I da sad umrem,
a ne mogu!
postati svetlost,
a da nisam bio tama.

Visits: 219
Today: 2
Total: 641480