NE ZNAM-Zdravka Pap

Ne znam
kako ću bez tebe
i tvojih koraka
i pogleda koji jutra
budi i čežnjivog oka
po svetu što luta.

Potraži me
u tvom srcu
tu se krijem
sunce je izvor mojih
nadanja i želja
kad ćeš shvatiti
da smo stvoreni
jedno za drugo.

Dečak sa dve smejaljke
ukrao lepotu i sad se hvali
dovoljan sam sebi a ne zna
da je duša puna tuge kad
nema svog druga.