Književni portali

Sve

Što sam želeo od tebe čuti, i što ne želiš izreći

ikada

pročitam u tvojim pesmama,
sve tajne šifre

koje upućuješ, na opšta mesta

da se pročitaju od mnoštva

da se utope u buci tuđih misli i emocija

i da niko, i nikada ne razazna

Tajni kod, pod kojim poruke šalješ

sa šifarnikom

tvoj sam preuzeo, prvoga dana.

Dala si mi ga svesno

spontano.

Na prvom susretu,  dala si mi mapu svoje duše

Mape uma, ni kod sebe ne razaznajem

njih čuvam na hebrejskom,

znacima Kabale obeležavam mesta na koja idem

tako da mnogi

skrenu

sa puta, nadajući se da

razumeju

gde se nalazi mesto našeg sledećeg susreta

dok smo mi oduvek, jedno u drugom

samo, dok otvaramo sefirote, stvaramo zaglušujuću buku

koji drugi razumeju kao poeziju

koju pišemo, jedno za drugo

na književnim portalima.