ПЕСНИК ИЗ ИНАТА – Милоје Вељовић

ПЕСНИК ИЗ ИНАТА

Као коса без прамена,
Као рука без рамена,
Као њива без семена
-Ја сам ватра без кремена!

Као лептир у оџаку,
Као мува у стомаку,
Као вода у бардаку
-Ја сам пливач у муљаку!

Као кристал у маркету,
Као поклон у пакету,
Као добош у рулету
-Ја сам слуга овом свету.

Као мајстор без алата,
Као шустер без заната,
Као владар без сената
-Ја сам песник из ината!

(C) Милоје Вељовић
Настави са читањем “ПЕСНИК ИЗ ИНАТА – Милоје Вељовић”

Visits: 227
Today: 9
Total: 184680

ВЕЧНО ГОРЈЕ – Чедомир Радуловић

Давно кад сам дечак био,
Праскозорјем тад сам снио,
Обрис модрог моћног горја,
Благородног Фрушко-горја.
 
Вечно горје Фрушко-горје,
Блажене је снове снило,
Рујним вином се будило,
Младост душе је штитило.
 
Често Фрушку млади месец,
Сребром сјајним чарно краси,
Песма сватовска трепери,
Хеј љубави чија сад си?!

(C) Чедомир Радуловић

Visits: 69
Today: 3
Total: 184680