УЦВЕТАЛА РАДОСТ ДУШЕ-Здравка Пап

Уцветала радост душе,
ојађена,испоштена,
на терету проклијала,
и у срцу пропевала.

Уцветала радост душе,
ко лептири разних боја,
и ко цвеће по бедрима
што га садиш и милујеш.

Уцветала радост душе,
и није се променила
све до судњег дана
кад се разболела.

Уцветала радост душе,
и кити се опет жељом,
и спремна је да полети
у загрљај твоје душе.