STRAST

Puštaš me krišom u srce,
da volim skrivenu tajnu
i čuvam sve prašnjave uspomene,
od očiju daleko svetlosne jave.

Plaši te san budnih noći,
umrle price na hrišćanski praznik,
predeo nepoznat podzemnih šuma
i pesma u prizvuku jauka.

Kriješ me u vencu krvotoka,
obloženi zidovi venskog kanjona
blistaju kristalom čaše,
zvoni puls žilama
kao prvi put da ljubi.

I sve biva, tako svečano,
kao zaručena nevesta cakli,
plavičasta podloga kesten zenica.

Vodiš me kroz život,
kroz šumu i kroz snove,
ponekad se srdiš na jesen,
što spira sećanje
i na prelivena proleća
koja proždiru vreme.
Prokletstvo je naše sudbine,
nismo suđeni jedno drugome.

Danka Avramović Mijatović