ANALIZA

 

Život je prekratak i ne možeš ga protraćiti na gluposti. Evo, dok sam napisala ovo, potrošila sam ceo minut. Šta se sve moože dogodti za šezdesetak sekundi? Mogu se nasmejati i opustiti. Mogu vrsišteći opsovati. Mogu se i ubiti.

Mislim, mislim, mislim; tako rastežem trajanje. Ako ga ne rastežem, nema razloga za mišljenje. Stvarno je prekratak, nešto moram preduzeti ne trošivši ga na beznačajnosti.

Iz fioke vadim sličice. Devočica sa njh naplakuje:

“Koji si razlog smislila pa si mene ubila?”

“Život! Tako ću ga, subjektivnim povodom, najduže analizirati.”

Visits: 119
Today: 0
Total: 1266373