NAMERNO – Dejan Vasiljević

Ti mi sve radiš namerno

I kada ti kažem da to ne radiš

A sada idi idi kad mi radiš namerno

pa kaže a sada idi

idi kad mi sve radiš namerno

271 пута прочитано