ORAH

Počuj Bože, tvoj sam verni sluga
ja ne ištem sveto parče raja
želim samo vetrovi sa juga
da donesu slike zavičaja

Da ja vidim pored starog puta
gde mi orah u osami vene
da l` još stoji kolibica žuta
da li ona još čeka na mene

Da zagrlim stablo pokraj plota
da ga kvasi bolna suza čista
da poklonim deo svog života
da mu grana ponovo olista

Pa ko nekad ja u kasne sate
pored kuće gde se šeboj krije
srećnom pesmom da dočekam svate
moje ljude, društvo najmilije

Počuj Bože tvoj sam verni sluga
tuđom zemljom kad mi korak krene
neka topli vetrovi sa juga
stari orah donesu do mene.

autor
Jovica N. Đorđević