NEBESKA SILA-Miroslav Krnjeta

Nebeska sila sve prožima
vlast nad čitavim kosmosom ima,
glasnici u vetru,putnici na oblaku,
nepoznati posetioci u svetlosnom zraku
silu nose u kosmičkom mraku
dolaze,odlaze,donose,odnose,
božansku zapovest i poruku svaku.

Hristos kosmokrator
sedi na heruvimu
večno stvara i nadgleda tvorevinu.
Okružen sa trideset i tri anđela
oko medaljona koji tvori kosmos
vlada svetovima,galaksijama,
bezvremeno nebeska sila dela.

Gospoda slave sunce i mesec
i sve sjajne zvezde,
trepere svetle i pevaju u slavu
nebeskog cara i silne Gospodnje armade.

Proroci i poslanici sveti
čistotom duše dobili dar,
otvorili vrata i videli svet nepoznati.

Isaija vide Gospoda na tronu nebeskom
okruženog  šestokrilim serafimima
koji neprestano pevaju caru svetom
od ljubavi prema Gospodu plamte nebeskom vatrom.

Malahija lica lepa mladolika
od sile anđela dobija anđeoskog lika,
lice u licem govori sa anđelima
propoveda poruke nošen nebeskim silama.

Sveti Areopagit Dionisije
vidi kroz božanske vizije,
gleda nebeske sjajne vojske
gleda hijerarhije anđeoske.

Tri reda po tri čina
moćna bestelesna vojska silna,
Gospoda samovoljno služe i ljube
pevaju Gospodu u nebeski rog trube
od slave drhti vasiona.

Serafimi žar božije vatre
heruvimi bogomudri i mnogooki
prestoli bogonosni.

Gospodstva,sile,vlasti,
uče vladare,čuvaju slabe od slabosti,
kušaju da li se pada na slasti i strasti.

Načala,arhanđeli,anđeli,
starešine i čuvari naroda,
glasnici čuvari svakog čoveka
zaštitnici,saputnici i prijatelji.
Na čelu arhanđela
nebeski vojvoda arhistratig Mihajlo.

Klizaju niz sunčev zrak
odeveni u beli nebeski frak,
u oblacima odjekuje doboš
otvara se svetlosti nebeski koš.

Sjaj njihov prevazilazi
sjaj zvezda,
radosna nebeska parada
na čelu sa Gospodom
nebeska sila vasionom vlada.

174 ПУТА ПРОЧИТАНО