SMEDEREVO – Goran Arsić

S M E D E R E V O

Dunave …

Pamtiš li one
besane noći
njene krhke
i nežne ruke
dok sam ispod
krošnje drveća
pio sokove
njenih usana

Tvrdjavo…

Pamtiš li
punoću talasa
dok se u meni
topila
I krhkost stakla
kad je moju
strast osetila

Carino…

Pamtiš li
ritam mojih
koraka
otkucaje njenog
srca
kombinaciju našeg
mešovitog takta

Fontano…

Pamtiš li
one praznične dane
tada je upoznao
i svu draž
njene lepote
spoznao

Gimnazijo…

Pamtiš li
kada sam zaljubljen
dolazio
izostanke pravio
od ljubavi
pijan bio

Dude..

Pamtiš li
dok sam je čekao
dok je u meni
sve treperilo
i njene poljubce
željno iščekivao

Horu…

Pamtiš li
repeticije naše
Glas njenog soprana
poput vilenjaka
moje srce je
mazio

Muzička školo…

Pamtiš li
koncerte moje
u prvom redu sedela je
i note moje
bojila lepotom

Hej
Dunave …

Ti
Tvrdjavo

Ritmična
Carino

Praznična
Fontano

Ljubavna
Gimnazijo

Treptaju
Dude

Repeticijo
Horska

Koncertna dvorano
Muzičke škole

Despote Djurdje
Brankoviću

Pamtite li
moje školske
momačke
i ljubavne dane

Mladost moja
u vama
ostala je

© Goran Arsić

 

409 ПУТА ПРОЧИТАНО