Odraz bez odraza

 

Jesmo li umorni dušo

Jesmo li stari i turobni

Mrgodni i od sveta odbegli

Ili smo samo utihli

Pred naletom površnosti

Ili smo samo zanemeli

Pred okeanima glupost

 

Jesi li umorna dušo

 

Kuda si krenula tako sama

Kuda si korak trom ustremila

Gde si poželela gde naumila

Čeka li te negde neko

Ili si bez cilja i nakane

Bez želja i snova

U susret nepoznatom pošla

 

Jesi li umorna dušo

 

Straha imaš li pred daljinama

Šta te to krade blizinama

Čiji zov pratiš čemu se nadaš

Slediš li tragove nevidljivih stopa

Ili si poput buntovnika nemog

Svemu leđa okrenula

Svemu i svima zaborav ostavila

 

Jesi li umorna dušo

 

Snovi su prosuti vetrovima razneti

Želje poklonjene prosjacima

Reči ostavljene u praznim sobama

Napuštenog doma u kojem se

Paučina ostavljenih sećanja

Kao najfiniji srebom ćilim tkan

Po zaostalim slikama razastrla

 

Jesi li umorna dušo

 

Jesmo li krenuli zajedno

Ili si i od mene otišla

Čijem zagrljaju hrliš

Čemu li stremiš čemu veruješ

Jesmo li još jedno dušo

Jesmo li iste oči ista figura

Ili smo se na nekom raskršću mimoišli

 

Jesi li umorna dušo

 

Da li ćeš me povesti sa sobom

Da li ćemo zajedno u nepovrat

U nepoznat i dalek svet

Ili si i na mene ljuta i od mene

Razočarana i izdana i prodana

Jesmo li celina jesmo li živi

Ili smo davno umrli a nesahranjeni

 

Jesmo li mrtvi dušo

 

Jesmo li i gde smo to i kad

Otkinuli sebe od sebe

Jesmo li postojanje ili sen

Sen bez senke odraz bez odraza

Jesmo li samo umorni dušo

Jesmo li stari i turobni

Jesmo li  usamljeni ili samo sami

 

Jesmo li mrtvi dušo a da nismo ni znali

 

© Nevenka Savić Alispahić

 

 

 

 

202 ПУТА ПРОЧИТАНО