ПЕСМЕ – Ненад Терзиоски

ПЕСМЕ На огњишту само гране осташе суве на ветру се моја кошуља суши, ни у души ничег новог нема: ја остах песник.    

ПЕСМЕ

На огњишту само
гране осташе суве
на ветру се моја
кошуља суши, ни у души
ничег новог нема:
ја остах песник.