TELEFON …. Marina Adamović

čujem telefon
prinosim ga mozgu
javljam se „živa“
niko ne odgovara
vraćam telefon
on opet zvoni
ko se to igra?
kreator kosmosa?
sležem ramenima
onâ
takođe
sležu
samoća samoća
zvoni

42 пута прочитано