MUDROSTI SVETIH OTACA-Miroslav Krnjeta

Optimista je čovek koji radi s verom i nadom.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ
Poniženja i propast pušta bog na ohola čoveka,kada ovaj
misli da je njegova sila navek osigurana.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ
Čoveka spasava ili gubi u ovome životu njegova ljubav.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ
Licemerstvo je satanska laž,satansko pritvorstvo od iskoni.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ
Moralna lepota,lepota duše,srca i karaktera svetli i kroz
najružnije lice čovečije.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ
Ne može bolestan lečiti bolesnoga niti slep voditi slepoga,
samo zdrav uliva zdravlje u nezdrava i okat vodi slepa.
VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ

Zašto se čudiš što ti se menja raspoloženje?Pogledaj ovo prekrasno nebo…
Ono je sada čisto i plavo,ali,vidi,pojavljuju se ogromni beli oblaci kao da su se
belosnežne grudve prikovale za nebeski svod.I evo,sve se to pretvara u bele,nežne oblake.
I odjednom se pojavljuju crni oblaci bakarnog odsjaja,koji će vrlo brzo da se zgusnu.
Priroda postaje mračna i sve živo se uznemiri jer oblak prtiska mozak i steže srce.
Međutim,evo,diže se vetar,zagrmi grom i poče jaka kiša.
Nebo se razvedri,pomoli se sunce,vazduh se pročisti,nastade prijatna svežina,
sve zamirisa,sve oživi i čovek se osokoli…
Zar isto to ne preživljavaš i ti,rođeni,
kao i svi,a ni ja nisam izuzetak?
SVETA MARIJA GATČINSKA

Prava vera ne može bez dela,jer onaj
koji istinski veruje,taj će nesumnjivo činiti i dobra dela.
SVETI SERAFIM SAROVSKI
Treba se s ljubavlju ophoditi prema našim bližnjima.
Treba se starati da duh čoveka smućenog,ogorčenog ili očajnog
obodrimo rečima punim ljubavi.
SVETI SERAFIM SAROVSKI
Telo je sluga,a duša je carica.Kada telo biva iznureno bolestima,
onda strasti slabe.Ko podnosi bolest sa trpljenjem i blagodarnošću,
njemu se ona prima umesto podviga.
SVETI SERAFIM SAROVSKI
Početak pokajanja nastaje od straha božjeg i bdenja nad sobom,
od čega se probuđuje savest.Tada duša kao u nekoj čistoj vodi
vidi svoju rugobu,od čega se rađa početak pokajanja.
SVETI SERAFIM SAROVSKI

Kada se ko uzruja,treba odmah da uspostavlja duševni mir.
SVETI NIKODIM AGIORIT
Sva iskušenja dolaze čoveku za njegovo dobro.
SVETI NIKODIM AGIORIT
Kada se odrečeš sebe,predaj se bogu.
SVETI NIKODIM AGIORIT
Ne budi malodušan kad te duševni mir napusti.
SVETI NIKODIM AGIORIT
Neophodno je da duša prebiva u samoći da bi je bog
ispunio svojim mirom.
SVETI NIKODIM AGIORIT
Mir se postepeno useljava u srce…
SVETI NIKODIM AGIORIT
Poprište duhovne borbe svakoga čoveka,jeste,pre svega,njegovo vlastito srce.
SVETI SILUAN ATONSKI

IZ OHRIDSKOG PROLOGA-VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ

Vasijan sveti Gospoda voljaše
Vasijan sveti Gospoda moljaše,
Gospod milostiv,blagodat mu dade,
Vasijan prozre šta sve ljudi rade,
kako demoni igru igraju,
i kako ljude na zlo navraćaju.
Vasijan jednom čaršijom hođaše,
trgovca vide gde lažno meraše,
a crni đavo u kantaru stoji,
te krivo meri i nepravo broji,
trgovcu milo što sve ljude vara
i s malo robe čini mnogo ćara!
Vasijan sveti ka dućanu kroči;
-trgovče,viknu,ta otvori oči!
O ne raduj se zbog dobitka laka,
otvori oči,pogledaj ortaka!
U tom trgovcu otvoriše se oči,
đavola smotri,i nazad odskoči,
ispunjen straha,ispunjen trepeta,
sva dobit,vide,beše mu prokleta.
Zarida ljuto,i pred svetca kleče
-moli se za me,Vasijanu reče.
Pokaj se,pokaj!Vasijan ga uči,
da ti se duša večno ne izmuči,
svome ortaku đavo novce daje
ali mu dušu traži za uzdarje.

Овај чланак прочитало је 0. посетилаца сајта