Stih dana 30. novembar 2008.

STIH DANA 30.11.2008 Bira Sanja Petrović BEZ PRAVA DA KAŽEM – Latinka Djordjević Kob noćne tišine, silina ushićenja. Svetlost što škrine. Pozdrav kao nada! Svaki talas duše, natopljen plamenom bojom života zanesenjaka. Ja, insekt, skriven u svom cvetu, od paklenog bola. Jad, zaodenut osmehom, na usnama.

STIH DANA 30.11.2008

Bira Sanja Petrović

BEZ PRAVA DA KAŽEM – Latinka Djordjević

Kob noćne tišine,
silina ushićenja.
Svetlost što škrine.
Pozdrav kao nada!
Svaki talas duše,
natopljen plamenom
bojom života zanesenjaka.

Ja, insekt,
skriven u svom cvetu,
od paklenog bola.
Jad, zaodenut osmehom,
na usnama.