U RITMU BUBNJA

Ja sam ritam, ne beži od mene,
ne krij se od bubnjeva mojih;
noć će zuriti u tvoje snove,
sanjaš li možda ritmove nove?

Moraš me slušati jer ja sam ritam,
svetlost sam na nebu tvoga bega;
tamna svetlost koja te lovi
u zabranu klijajuċih misli.

Ja sam ruke koje te košuto love,
snažne ruke na obzorju ljubavi;
kuda bežiš tako čedna kad
već trčiš po taktu bubnjeva mojih?

Ljubavlju zgrabiću ti dušu,
zavrteti je u valceru strasti;
stepovaću po tvojim bokovima
udarajući u pobednički bubanj.

Ja sam čarobna reč snoviđenja…