Category: Marija Krsmanović

(Bez naslova)

KOVITLANJE
Kovitla se vreme,

vreme nas lomi .

lomi se i drvo života,

u porti svetih Ratnika.

Vrtlog

kovitla se,

reč savršena,

u vrtu zaborava.

Kovitla

se vir,

u bunaru želja.

Čekam dan – Marija Krsmanović

Nešto u nama – Marija Krsmanović